ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *
Captcha *

mocp.ir

مدیریت زمان پروژه

 مدیریت زمان پروژه (Project Time Management)

 مديريت زمان پروژه، شامل فرآيندهاي مورد نياز براي تكميل به موقع پروژه است. در اين حوزه دانش تعريف و توالي فعاليت ها، تخمين منابع و مدت زمان فعالي تها، تهيه و كنترل برنامه زما نبندي مورد بررسي قرار مي گيرد. فرآيندهاي مديريت زمان پروژه شامل موارد زير مي شوند:

 3-1- تعريف فعاليت ها :

تعريف فعاليت ها، فرآيند شناسايي اقدامات خاصي است كه جهت توليد اقلام قابل تحويل پروژه انجام مي شود. تحت عنوان بسته هاي كاري ،(WBS) پايين ترين سطح اقلام قابل تحويل در ساختار شكست كار ،WBS فرآيند ايجاد شناسايي مي نمايد. بسته هاي كاري پروژه، معمولاً به اجزاي كوچك تري به نام فعاليت ها تجزيه مي شوند كه بيانگر كار مورد نياز جهت تكميل بسته كاري مي باشند. فعاليت ها، مبنايي براي تخمين، زمان بندي، اجراء و كنترل كارهاي كارهاي پروژه مي باشند. در اين فرآيند، فعاليت هايي كه اهداف پروژه را تأمين مي كنند، تعريف و برنامه ريزي مي شوند.

 3-2- توالي فعاليت ها :

توالي فعاليت ها، فرآيند شناسايي و مستند سازي روابط بين فعالي تهاي پروژه است. فعاليت ها با استفاده از روابط منطقي به يكديگر متصل مي شوند. هر فعاليت و مايلستون، به جز فعاليت هاي ابتدايي و انتهايي، حداقل يك پيش نياز و يك پس نياز خواهند داشت. ممكن است جهت ايجاد يك برنامه زمان بندي واقعي و دست يافتني، به تأخير يا تعجيل در روابط منطقي بين فعاليت ها نياز باشد. تعيين توالي فعاليت ها مي تواند با استفاده از نرم افزارهاي مديريت پروژه يا با استفاده از تكنيكهاي دستي يا اتوماتيك انجام شود.

 3-3- تخمين منابع فعاليت ها:

تخمين منابع فعاليت ها، فرآيند برآورد نوع و ميزان مواد اوليه، نيروي انساني، تجهيزات يا وسايل مورد نياز براي انجام هر فعاليت است. فرآيند تخمين منابع فعاليت ها با فرآيند تخمين هزينه ها، بسيار در ارتباط مي باشد.

 3-4- تخمين مدت زمان فعاليت ها:

تخمين مدت زمان فعالي تها، تقريب تعداد دوره هاي كاري مورد نياز جهت تكميل فعاليتها با منابع برآوردي

است. تخمين مدت زمان فعاليت ها، از اطلاعات محدوده كاري فعاليت، انواع منابع مورد نياز، ميزان منابع تخميني و تقويم منابع استفاده مي كند. ورودي هاي تخمين مدت زمان فعاليتها، از فرد يا گروهي در تيم پروژه ناشي مي شود كه با ماهيت كار در هر فعاليت، آشنايي بيشتري دارد. تخمين مدت زمان، بصورت تدريجي تكامل مي يابد. اين فرآيند، كيفيت و در دسترس بودن داده هاي ورودي را نيز مورد توجه قرار مي دهد. بطور مثال، همانگونه كه كارهاي طراحي و مهندسي پروژه پيشرفت مي كند، جزئيات بيشتر و داد ههاي دقيقتري در دسترس قرار ميگيرند و صحت مدت زمان برآورد شده، بهبود مي يابد. بنابراين مي توان فرض كرد كه تخمين مدت زمان، به تدريج دقت و كيفيت بيشتري خواهند داشت.

 3- 5- تهيه برنامه زمان بندي:

اين فرآيند، فرآيند تحليل توالي فعاليت ها، مدت زمان فعاليت ها، نيازمندي منابع و محدوديت هاي زماني جهت تهيه برنامه زما نبندي پروژه است. وارد كردن فعاليت ها، مدت زمان و منابع در يك ابزار زما نبندي، برنامه زمان بندي را با تاريخ هاي برنامه ريزي شده جهت تكميل فعاليت هاي پروژه، توليد مي كند. تهيه يك برنامه زما نبندي قابل قبول براي پروژه، غالباً يك فرآيند تكراري است. همچنين اين فرآيند، تاريخ هاي شروع و پايان برنامه ريزي شده را براي فعاليت ها و مايلستون هاي پروژه مشخص مي كند. برنامه زمان بندي جهت ايجاد يك زمان بندي مصوب كه امكان تبديل شدن به خط مبنايي براي پيگيري پيشرفت پروژه را داشته باشد، ممكن است نيازمند بازبيني و بازنگري مجدد تخمين مدت زمان و منابع باشد. بازنگري و حفظ برنامه زمان بندي واقع گرايانه، در طول پيشرفت كارهاي پروژه ادامه م ييابد، برنامه مديريت پروژه تغيير مي كند و ريسكها نمود پيدا ميكنند.

3-6- كنترل برنامه زمان بندي:

كنترل برنامه زمان بندي، فرآيند نظارت بر وضعيت پروژه است تا پيشرفت پروژه به روزرساني و تغييرات خط مبناي زما نبندي مديريت شوند.كنترل زما نبندي با موارد زير در ارتباط است:

• تعيين وضعيت جاري زما نبندي پروژه،

• تأثيرگذاري بر عواملي كه تغييرات زما نبندي را ايجاد مي كنند،

• تعيين اينكه زما نبندي پروژه تغيير كرده است؟ و

• مديريت تغييرات واقعي، زماني كه به وقوع مي پيوندند.

تاریخ و زمان فعلی

Tuesday, 20 October 2020
سه شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۹

چه کسی آنلاین است؟

ما 97 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

پروفایل شبکه های اجتماعی

نظرات توییتر

 هانیه : سایت بسیار جالبی دارید    images

 

    لاله : لطفا مطالب بیشتری بگذارید    images223

 

   مرجان : لطفا دانلود را افزایش دهید    images22